Steponavičius Julijonas

Julijonas Steponavičius
2021 10 18

110 metų, kai Miciūnuose (Baltarusija) gimė (1911) arkivyskupas Julijonas Steponavičius. 1930–1936 studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje ir Vilniaus universitete. 1955 paskirtas Panevėžio vyskupo K. Paltaroko augziliaru. 1958–1961 buvo Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. 1961 nušalintas nuo vyskupo pareigų ir ištremtas į Žagarę,  ėjo altaristo pareigas. Nuo 1988 grįžęs iš tremties ėjo Vilniaus arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus pareigas. 1989 pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupijos ordinaru. 1989 pašventino Lietuvos valdžios tikintiesiems grąžintą Vilniaus arkikatedrą baziliką. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (1999, po mirties). Mirė 1991 06 18 Vilniuje.