Stonis Vincas

2018 12 30

125 metai, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1893) kunigas, poetas Vincas Stonis (tikr. Kazimieras Žitkus-Žitkevičius). Mokėsi Panevėžyje. 1919 baigęs Kauno kunigų seminariją, dėstė tikybą Kauno gimnazijose ir kunigavo. 1953–1959 Kauno dvasinės seminarijos rektorius. Išleido poezijos rinkinių, parengė tikybos vadovėlių, išvertė rusų literatūros klasikų kūrinių, parašė atsiminimų apie B. Sruogą, V. Mykolaitį-Putiną. Mirė 1986 02 24 Kaune.