Sudeika Vladas

2023 10 21

100 metų, kai Ukmergėje gimė (1923) istorikas, istorijos m. dr., doc. Vladas Sudeika. Hitlerinės okupacijos metais dirbo Ukmergės bibliotekoje bibliotekininku. 1944–1946 istorijos mokytojas Kavarsko (Anykščių r.) progimnazijoje. 1946 persikėlė į Klaipėdą. Nuo 1952–1966 Panevėžio hidromelioracijos technikumo dėstytojas. 1956 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo istoriko specialybę. Nuo 1966 Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakulteto dėstytojas, nuo 1971 – fakulteto prodekanas. Buvo Panevėžio m. „Žinijos“ draugijos narys. Paskelbė mokslinių straipsnių Panevėžio istorijos klausimais. Mirė 1976 02 14 Panevėžyje.