Svetika Pranas

2019 07 16

115 metų, kai Ibutoniuose (Panevėžio r.) gimė (1904) agronomas, agrarinių m. dr., prof. Pranas Svetika. 1933 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Baigęs studijas dirbo Žemės ūkio rūmų daržovių sėklininkystės inspektoriumi, Aukštosios Fredos daržininkystės mokyklos mokytoju, vėliau paskirtas šios mokyklos direktoriumi. 1947–1988 dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Paskelbė daugiau kaip 200 mokslo ir mokslo populiarinamųjų straipsnių. Parašė knygų apie daržininkystę. Mirė 1998 07 28 Kaune.