Svilas Kazimieras

Kazimieras Svilas
2022 03 04

130 metų, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1892) policijos tarnautojas, Lietuvos kariuomenės savanoris Kazimieras Svilas. 1915 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mobilizuotas į rusų armiją. 1918 grįžo į Lietuvą. 1919 sausį savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 3-čio pėstininkų pulko štabo viršininku, vėliau – bataliono vadu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. Nuo 1920 Lietuvos karo atašė Maskvoje. 1925 baigė Vytauto Didžiojo aukštuosius karininkų kursus. 1926 išėjęs į atsargą majoro laipsniu, tarnavo Vidaus reikalų ministerijoje. 1928 paskirtas policijos inspektoriumi. Nuo 1930 vadovavo Piliečių apsaugos departamentui, kuris 1935 pertvarkytas į Policijos departamentą. 1935–1940 Lietuvos policijos departamento direktorius. Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Karys“, „Kardas“, „Mūsų žinynas“, „Policija“. Išleido leidinių apie šaudymą. Apdovanotas DLK Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio (1934) ir DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinais, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio (1927) bei Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. 1941 sovietų suimtas, išvežtas į Maskvos Butyrkų kalėjimą. Nuteistas mirties bausme, sušaudytas 1943 08 09.