Svirskis Feliksas

Feliksas Svirskis
2024 11 20

125 metai, kai Vadaktuose (Panevėžio r.) gimė (1899) muzikos mokytojas, chorvedys Feliksas Svirskis. 1930 baigė Klaipėdos konservatoriją. Dirbo Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Vadovavo Panevėžio mergaičių gimnazijos chorui ir Panevėžio šaulių rėmėjų vyrų chorui. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Panevėžio muzikos mokykloje, vėliau – Muzikos technikume, Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Mirė 1972, palaidotas Panevėžyje.