Svirskis Feliksas

2019 11 20

120 metų, kai Vadaktuose (Panevėžio r.) gimė (1899) muzikos mokytojas, chorvedys Feliksas Svirskis. 1930 baigė Klaipėdos konservatoriją. Dirbo Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Panevėžyje vadovavo Mergaičių gimnazijos chorui ir Šaulių rėmėjų vyrų chorui. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Panevėžio muzikos mokykloje, vėliau – Muzikos technikume, Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje. Mirė 1972, palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.