Švoba Jonas

Jonas Švoba
2022 02 10

120 metų, kai Okainėliuose (Kėdainių r.) gimė (1902) istorikas, pedagogas, visuomenės veikėjas Jonas Švoba. 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1934 – Vytauto Didžiojo universitetą. Mokytojavo Krekenavos, Šėtos ir Pilviškių mokyklose. 1930–1935 Pilviškių progimnazijos, o 1935–1940 Ukmergės gimnazijos direktorius. Prasidėjus sovietinei okupacijai, perkeltas mokytojauti į Kėdainių gimnaziją, vėliau – į Veiverių vidurinę mokyklą. Nuo 1949 gyveno JAV. Detroite įsteigė lietuvišką mokyklą, buvo Amerikos lietuvių tautinės sąjungos narys, priklausė Lietuvos šaulių centro valdybai ir Detroito lietuvių kultūros klubui. Apdovanotas DLK Gedimino ordino 3-iojo laipsnio medaliu. Išspausdino istorinių ir politinių straipsnių „Karyje“, „Dirvoje“, „Tėviškės žiburiuose“ ir „Naujojoje viltyje“, parašė knygą „Seiminė ir prezidentinė Lietuva“. Mirė 1986 11 15 Detroite (JAV).