Talačka Vytautas Juozas

2018 06 20

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) filologas, prozininkas, psichologijos m. dr., doc. Vytautas Juozas Talačka. 1951–1955 Maskvos pedagoginiame institute studijavo anglų kalbą. Mokytojavo Nemunėlio Radviliškyje, nuo 1963 dėstė Kauno technologijos universitete. Išleido anglų-lietuvių kalbų chemijos ir cheminės technologijos žodyną, parašė istorinių romanų. Mirė 2004 07 09.