Tilvytis-Žalvarnis Jurgis

Jurgis Tilvytis-Žalvarnis
2025 04 20

145 metai, kai Gaidžiuose (Utenos r.) 1880 04 20 gimė kunigas, poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis. 1903 baigė Žemaičių kunigų seminariją. 1908 paskirtas Paįstrio klebonu, aktyviai ėmėsi Paįstrio bažnyčios statybos. Suorganizavo blaivybės draugijos skyrių, įsteigė „Saulės“ mokyklą, įkūrė bibliotekėlę. Nuo 1916 Šėtos bažnyčios rektorius. Nuo 1927 Panevėžio Švč. Trejybės (Marijonų) bažnyčios rektorius. Ypač daug nuveikė organizuodamas labdarybę Panevėžyje. Bendradarbiavo leidiniuose „Šaltinėlis“, „Viltis“, „Lietuvių laikraštis“, „Draugija“, „Bažnytinė apžvalga“, „Tiesos kelias“ ir kt. Išleido keletą eilėraščių rinkinių. Mirė 1931 12 24 Panevėžyje, palaidotas Marijampolėje.