Tumėnas Dominykas

Dominykas Tumėnas
2020 03 25

160 metų, kai Jaskoniškių viensėdyje (Zarasų r.) gimė (1860) kunigas, publicistas, knygnešys,  švietėjas Dominykas Tumėnas. 1877 įstojo į Žemaičių kunigų seminariją. 1884 paskirtas vikaru į Kamajus. Apkaltintas lietuviškos spaudos platinimu ir 1891 ištremtas į Rusiją. Nuo 1893 dirbo vikaru Šatėse. Nuo 1902 iki mirties kunigavo Vadokliuose. Vienas iš leidinio „Tėvynės sargas“ steigėjų, rašė straipsnius. Parengė šviečiamųjų knygelių, paliko memuarų. Mirė 1919 06 14 Vadokliuose (Panevėžio r.)