Urbonienė Dainora

2017 03 17

85 metai, kai gimė (1932) pedagogė, lituanistė Dainora Urbonienė. Nuo 1961 dirba ir gyvena Panevėžyje. Ilgą laiką Panevėžio mokyklose dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Atkūrus nepriklausomybę aktyviai dalyvavo politinėje, kultūrinėje veikloje, kūrė individualias mokymo programas, skaitė pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose, rašė straipsnius, aktyviai dalyvavo maironiečių veikloje. Knygos „Sibiras vaiko akimis“ autorė.