Urbonienė Dainora

Dainora Urbonienė
2022 03 17

90 metų, kai Kirmėliuose (Anykščių r.) gimė (1932) pedagogė Dainora Urbonienė. 1941 su šeima ištremta į Sibirą. Nuo 1953 studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1958 mokytojavo Geležių vidurinėje mokykloje (Panevėžio r.). 1961 apsigyveno Panevėžyje. Panevėžio mokyklose dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Atkūrus nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo politinėje ir kultūrinėje veikloje. Kūrė individualias mokymo programas, skaitė pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose, rašė straipsnius, aktyviai dalyvavo maironiečių veikloje. Knygos „Sibiras vaiko akimis“ (2003) autorė.