Urbšys Juozas

Juozas Urbšys
2021 03 13

125 metai, kai Šeteniuose (Kėdainių r.) gimė (1896) valstybės veikėjas, diplomatas, vertėjas Juozas Urbšys. 1905–1907 gyveno Zaosėje (Panevėžio r.). 1907–1914 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Nuo 1915 studijavo Rygos politechnikos institute. 1916 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 baigė Čiugujevo (Charkovo sr.) karo mokyklą ir išsiųstas į frontą. 1918 rudenį grįžo į Lietuvą. 1919–1922 tarnavo Lietuvos kariuomenėje, Panevėžio batalione. 1938–1940 Lietuvos užsienio reikalų ministras. 1940–1956 kalėjo tremtyje Rusijoje. 1956 grįžo į Lietuvą. Bendradarbiavo lietuviškoje ir užsienio spaudoje. Rašė politinėmis, socialinėmis, kultūros temomis. Išvertė prancūzų autorių kūrinių, išleido atsiminimų. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio (1928) ir 2-ojo laipsnio (1936) ordinais, Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu (1932), Šaulių žvaigždės medaliu (1939). Mirė 1991 04 30 Kaune.