Vaišvilaitė Irena

Irena Vaišvilaitė
2024 12 30

70 metų, kai Pajiešmeniuose (Pasvalio r.) gimė (1954) dailės ir Bažnyčios istorikė, diplomatė, humanitarinių m. dr., doc. Irena Vaišvilaitė. 1974 baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą. 1973–1978 ir 1981–1984 studijavo Maskvos universitete, 1998 baigė Grigaliaus universitetą Romoje. 1986–1991 dirbo Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute. 1978–1986 dėstė Lietuvos dailės institute, 1998–2012 Vilniaus universitete. 1991–1998 Vatikano radijo laidų Lietuvai, 2001–2004 Laisvosios Europos radijo Prahoje redaktorė. 2008–2012 Europos humanitarinio universiteto Vilniuje prorektorė. Nuo 2012 Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė prie Šventojo Sosto, nuo 2013 ir ambasadorė prie Maltos ordino. 2017–2019 Lietuvos Respublikos ambasadorė prie UNESCO. Išleido knygų, paskelbė straipsnių dailės, architektūros, kultūros ir Katalikų Bažnyčios istorijos temomis. Apdovanota Pijaus IX ordino Didžiuoju kryžiumi (2015), ordino Pro merito Melitensi Didžiuoju kryžiumi (2016), ordino Už nuopelnus Italijos Respublikai Didžiuoju kryžiumi (2017).