Vaitelis Danielius

Danielius Vaitelis
2023 08 05

110 metų, kai Geležiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Danielius Vaitelis. 1935 baigė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnaziją suaugusiems, 1938 – Karo mokyklą, 1939 – Kauno Karo aviacijos mokyklos oro žvalgų kursus. Baigęs mokslus Karo mokykloje, tarnavo Panevėžyje Pajuosčio kariniame dalinyje Pirmojo artilerijos pulko 4 baterijos būrio vadu, vėliau – to paties pulko žvalgybos karininku. Iš kariuomenės atleistas. 1943–1944 dirbo referentu Finansų valdyboje Kaune. 1944 įstojo į gen. P. Plechavičiaus organizuojamą Vietinę rinktinę, dėstė jos karo mokykloje Marijampolėje. Nuo 1944 08 Lietuvos laisvės armijos Ukmergės apskrities I rajono partizanų vadas. Vadovavo organizuojant Ukmergės, Kėdainių ir Panevėžio apskričių vyrus į partizanų būrius. Nuo 1945 vadovavo Vyčio apygardos partizanams. Dalyvavo daugelyje kautynių su SSRS vidaus kariuomene ir stribais. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (1998, po mirties). Žuvo 1948 05 13 prie Juodvisinės kaimo (Ukmergės r.).