Vaitkevičius Romualdas

Romualdas Vaitkevičius
2023 02 13

125 metai, kai Rukšių dvare (Rokiškio r.) gimė (1898) Lietuvos kariuomenės leitenantas, inžinierius Romualdas Vaitkevičius. Baigė Panevėžio realinės mokyklos 7 klases. 1919 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, nuo lapkričio mėn. Ketvirtojo pėstininkų pulko kuopos vadas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1921 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus. Studijavo Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos mokslų fakultete. 1929 baigė Prahos aukštosios technikos mokyklos Vandens ūkio ir kultūrtechnikos skyrių. Grįžus į Lietuvą, paskirtas Žemės tvarkymo departamento kultūrtechniku, vėliau Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos mokytojas, nuo 1934 direktoriaus pavaduotojas. Vadovėlio, knygos autorius. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1920). Žuvo 1935 07 03, palaidotas Antalieptėje (Zarasų r.).