Vaivada Bronius

Bronius Vaivada
2020 05 29

120 metų, kai Žadeikiuose (Biržų r.) gimė (1900) Lietuvos kariuomenės majoras, lakūnas Bronius Vaivada. 1923 baigė Karo mokyklą, 1927 – Mokytojų seminariją Kaune, 1934 – Strasbūro universiteto Geofizikos ir matematikos institutą. Nuo 1935 Lietuvos kariuomenės Karo aviacijos meteorologijos tarnybos viršininkas. 1935–1940 Karo aviacijos mokykloje dėstė fiziką, aerologiją ir meteorologiją. 1941 vadovavo Birželio sukilimo dalyviams. 1943 įstojo į Lietuvių fronto politinę karinę organizaciją „Kęstutis“, buvo paskirtas Utenos apskrities štabo viršininku. 1945 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Pirmasis Lietuvos meteorologijos specialistas, kūręs meteorologinę tarnybą šalyje. Parašė ir išleido meteorologijos vadovėlį. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1937), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001). Sušaudytas 1946 06 27 Vilniuje.