Vaivadienė Vanda

Vanda Vaivadienė
2020 12 20

110 metų, kai Buivėnuose (Rokiškio r.) gimė (1910) pedagogė Vanda Vaivadienė. 1932 baigė Rokiškio gimnaziją. Gyveno Prancūzijoje, studijavo prancūzų kalbą. Grįžusi Kauno ir kitose mokyklose dėstė prancūzų kalbą, vėliau mokytojavo Panevėžio ir Radviliškio rajonuose. Išėjusi į pensiją apsigyveno Panevėžyje. Mirė 1998 06 25 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.