Vanagas Aleksandras

Aleksandras Vanagas
2024 08 12

90 metų, kai Buivėnuose (Kupiškio r.) gimė (1934) kalbininkas, humanitarinių m. habil. dr., prof. Aleksandras Vanagas. Vaikystę praleido Tiltagaliuose (Panevėžio r.). Nuo 1954 studijavo Vilniaus universitete. 1959–1995 dirbo Lietuvių kalbos institute. 1990–1992 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo pirmininkas. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (1990). LSSR nusipelnęs mokslo veikėjas (1985), apdovanotas Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1995). Išleido veikalų apie Lietuvos vietovardžius, Lietuvos hidronimų vardynų ir žodynų. Mirė 1995 04 13 Vilniuje.