Velaniškis Jonas

Jonas Velaniškis
2022 03 27

95 metai, kai Butėnuose (Panevėžio r.) gimė (1927) energetikas, hidroinžinierius Jonas Velaniškis. 1945 į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. Nuo 1956 Kauno hidroelektrinės statybos aikštelės viršininkas. 1960–1972 Lietuvos valstybinės rajoninės elektrinės statybos aikštelės viršininkas. 1973–1980 – Kauno šiluminės elektrinės statybos valdybos viršininkas, tuo pat metu vadovo statomų Mažeikių ir Vilniaus šiluminių elektrinių statyboms. Nuo 1977 vadovavo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statybai. 1981 paskirtas Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybos vyr. inžinieriumi. Jam vadovaujant pastatyti pagrindiniai Lietuvos energetikos objektai. Suteiktas LSSR nusipelniusio statybininko garbės vardas (1962). Mirė 1991 11 12 Berlyne (Vokietija).