Venckūnas Jurgis

Jurgis Venckūnas
2021 02 01

130 metų, kai Bliūdžiuose (Panevėžio r.) gimė (1891) gydytojas balneologas Jurgis Venckūnas. 1911 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Mediciną studijavo Saratove. Dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose. Grįžus į Lietuvą, 1920 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Nuo 1922 Birštono kurorte gydė mineraliniais vandenimis. 1926–1970 gyveno Kaune. 1927 Kaune šalia Raudonojo Kryžiaus ligoninės ir ambulatorijos įsteigė balneoterapinę gydyklą. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Kauno medicinos instituto Farmakologijos katedroje, įkūrė Šančių polikliniką. Parašė 2 knygas. Mirė 1970 05 24 Kaune.