Venskūnas Algirdas

Algirdas Venskūnas
2022 05 16

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1932) žurnalistas Algirdas Venskūnas. Mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija), Panevėžio 2-oje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. Studijavo Šiaulių mokytojų instituto neakivaizdiniame skyriuje. 1963 neakivaizdiniu būdu baigė Sąjunginį žurnalistikos ir fotoreportažo lektoriumą Maskvoje. Tais pačiais metais įstojo į Maskvos M. Lomonosovo valstybinio universiteto Žurnalistikos fakulteto neakivaizdinį skyrių. Dirbo Joniškėlio r. laikraščio „Komunizmo pergalė“ redakcijoje, nuo 1956 – „Panevėžio tiesos“ redakcijoje. 1960 paskirtas „Panevėžio tiesos“ atsakinguoju sekretoriumi. Kūrė feljetonus, apsakymus, apybraižas, eilėraščius, pasakėčias. Mirė 1990 02 06 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.