Vienažindys Antanas

Antanas Vienažindys
2021 09 26

180 metų, kai Anapolyje (Rokiškio r.) gimė (1841) kunigas, poetas Antanas Vienažindys. 1861 baigęs Panevėžio gimnazijos penkias klases, įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1865 įšventintas į kunigus. Dirbo vikaru Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje. Nuo 1876 Laižuvos klebonas. Eilėraščius paliko rankraščiais. Išleistas eilėraščių rinkinys „Dainos“ (1894, JAV). Daugelis eilėraščių virto liaudies dainomis. Mirė 1892 08 29 Laižuvoje (Mažeikių r.).