Vilkončius Vytautas

Vytautas Vilkončius
2020 04 26

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) choro dirigentas, pedagogas Vytautas Vilkončius. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, Mokytojų seminarijoje, Muzikos mokykloje. 1955–1960 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1951 dėstė muziką Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1951–1956 dirbo Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. Nuo 1957 Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Muzikos katedros laborantas, suorganizavo studentų estradinį orkestrą ir pučiamųjų orkestrą. Nuo 1958 šio instituto studentų dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. Sukūrė pjesių estradiniam orkestrui, skudučiams, dainų vokaliniams ansambliams ir chorams. Mirė 1962 11 14 Vilniuje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas V. ir S. Vilkončių šeimos fondas.