Virbickas Antanas

Antanas Virbickas
2022 11 22

120 metų, kai Blėkoniuose (Pakruojo r.) gimė (1902) vargonininkas, chorvedys, kompozitorius Antanas Virbickas. Nuo 1925 studijavo Kauno konservatorijoje. 1943–1944 dėstė Šiaulių muzikos mokykloje, 1944 – Kauno kunigų seminarijoje, 1944–1945 – Panevėžio muzikos mokykloje. 1945–1966 Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vargonininkas, choro vadovas. Panevėžio vyskupijos bažnyčiose bažnyčiose rengė vargonų ir smuiko muzikos koncertus. Sukūrė choralų ir preliudų vargonams, dainų ir giesmių chorams, vokaliniams ansambliams ir solistams. Mirė 1966 07 15 Vilniuje, palaidotas Panevėžyje.