Vitartas Jonas

2023 11 10

170 metų, kai Pauslajo dvare (Kėdainių r.) gimė (1853) etnologas Jonas Vitartas. 1872–1875 studijavo Sankt Peterburgo politechnikos institute ir Rygos politechnikos instituto Chemijos technologijos skyriuje. 1875–1887 už antivalstybinę veiklą du kartus suimtas, kalintas, ištremtas į Archangelsko guberniją, vėliau – į Sibirą. Tremtyje savarankiškai studijavo filosofiją, sociologiją, gamtos mokslus, etnografinę literatūrą, tyrinėjo Sibiro tautų, kazachų paprotinę teisę. Nuo 1887 iki mirties gyveno ir dirbo mokslinį darbą Panevėžyje. Tyrinėjo lietuvių paprotinę teisę. Priklausė Lenkijos tautotyrininkų draugijai (lenk. Towarzystwo Ludoznawcze), bendradarbiavo jos leidžiamame žurnale „Lud“. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, išleido monografijų. Mirė 1903 04 23 Panevėžyje.