Vodopjanovas Genadijus

Genadijus Linas Vodopjanovas
2023 06 08

50 metų, kai Neringoje gimė (1973) vyskupas Genadijus (vienuolinis vardas Linas) Vodopjanovas. 1993–1995 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. 1995–2000 studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“. 2000 įšventintas kunigu. Inkardinuotas Mažesniųjų Brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje. 2000 paskirtas Kretingos parapijos vikaru. 2001–2004 ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno Gvardijono pareigas. 2003–2004 dirbo Kretingos parapijos klebonu, 2004–2007 – Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno Gvardijonu. 2007–2010 ėjo Noviciato magistro pareigas. 2007 išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru. Nuo 2010 ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas. Nuo 2012 vasario Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras. 2012 balandį konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru. Nuo 2016 Panevėžio vyskupas ordinaras. Metų panevėžietis (2019).