Zablockas Petras

2019 01 03

105 metai, kai Smaliečiuose (Biržų r.) gimė (1914) pedagogas, poetas Petras Zablockas (slap. Širvėnas). Panevėžyje baigė iš Klaipėdos perkeltą Pedagoginį institutą. Iki tremties dirbo Pasvalio rajone. Po karo, grįžęs iš Sibiro tremties, apsigyveno Panevėžyje ir mokytojavo. Išleido poezijos rinkinių, atsiminimų knygą. Mirė 2008 07 13 Panevėžyje, palaidotas Biržuose.