Zablockas Petras

Petras Zablockas
2024 01 03

110 metų, kai Smaliečiuose (Biržų r.) gimė (1914) pedagogas, poetas Petras Zablockas (slap. Širvėnas). Panevėžyje baigė iš Klaipėdos perkeltą Pedagoginį institutą. Iki tremties mokytojavo Pasvalio r. Po karo, grįžęs iš Sibiro tremties, apsigyveno Panevėžyje. Išleido poezijos rinkinių, atsiminimų knygą. Mirė 2008 07 13 Panevėžyje, palaidotas Biržuose. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.