Zaborskaitė Vanda

Vanda Zborskaitė
2022 12 24

100 metų, kai Vaškuose (Pasvalio r.) gimė (1922) literatūrologė, humanitarinių m. habil. dr., prof., eseistė Vanda Zaborskaitė. Nuo 1924 gyveno Panevėžyje. 1941 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1946 – lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1943–1945 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1945–1947 – Vilniaus S. Nėries vidurinėje mokykloje. 1950–1961 dėstė Vilniaus universitete. 1962–1971 dirbo Istorijos institute. 1971–1994 Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytoja. Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė (1990). Parašė literatūrologinių studijų, monografijų, vadovėlių, sudarė antologijų. Apdovanota DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1994), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), LR Švietimo ir mokslo ministerijos premija (2002), Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2003), Šv. Kristoforo statulėle (2007), LR Švietimo ir mokslo ministerijos Garbės ženklu (2008). Mirė 2010 12 27 Vilniuje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.