Zaborskaitė Vanda

2017 12 24

95 metai, kai Vaškuose (Pasvalio r.) gimė (1922) literatūrologė, humanitarinių m. habil. dr., prof. Vanda Zaborskaitė. 1941 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1943–1945 mokytojavo Panevėžyje. 1946 Vilniaus universiteto Filologijos fakultete baigė lietuvių filologiją. Dėstė Vilniaus universitete, Istorijos institute, Vilniaus pedagoginiame institute. Parašė literatūrologinių studijų, monografijų, vadovėlių, sudarė antologijų. Mirė 2010 12 27 Vilniuje.