Žėkaitė-Kubilienė Janina

Janina Žėkaitė-Kubilienė
2021 07 08

95 metai, kai Degionyse (Panevėžio r.) gimė (1926) literatūrologė, humanitarinių m. habil. dr. Janina Žėkaitė-Kubilienė. 1938–1940 mokėsi Panevėžio šešiaklasėje mokykloje, 1940–1946 – Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1954–2005 dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Parašė studijų, monografijų, „Lietuvių literatūros istorijos“ bendraautorė, parengė Jurgio Savicko raštus, Šatrijos Raganos laiškus. Mirė 2006 07 27 Vilniuje.