Žilys Eduardas

Eduardas Žilys
2023 10 20

115 metų, kai Jurgelionyse (Ukmergės r.) gimė (1908) pedagogas, literatas, karininkas Eduardas Žilys. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1925–1929 – Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1930 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1931 baigus Karo mokyklą, paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Dirbo įvairiose kaimo mokyklose Biržų ir Ukmergės apskrityse. 1939 įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, vėliau tęsė studijas Vilniaus universitete. Tuo pačiu metu Vilniuje mokytojavo, dirbo Vilniaus m. švietimo skyriaus inspektoriumi. 1944 persikėlė į Biržų apskritį, dirbo Vaškų progimnazijos direktoriumi. 1951 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1950 gyveno Panevėžyje, dirbo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje, 1954–1966 – Panevėžio miesto švietimo skyriaus inspektorius, 1966 paskirtas Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Parašė pjesę, dvi knygeles, paskelbė pedagoginių apybraižų. Mirė 1995 10 19 Panevėžyje.