Žilys Eduardas

2018 10 20

110 metų, kai Jurgelionyse (Ukmergės r.) gimė (1908) pedagogas, literatas, vertėjas Eduardas Žilys. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1925–1929 – Panevėžio mokytojų seminarijoje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, Pedagoginiame institute. Nuo 1950 gyveno Panevėžyje. Dirbo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje, 1954–1966 – Panevėžio miesto švietimo skyriaus inspektoriumi, 1966 paskirtas Panevėžio 4-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Parašė pjesę, dvi knygeles, paskelbė pedagoginių apybraižų. Mirė 1995 10 19 Panevėžyje.