Žukaitis Stepas

Stepas Žukaitis
2022 01 05

120 metų, kai Mediniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Stepas Žukaitis. Baigė Panevėžio vyrų gimnazijos 5 klases. 1921 įstojo į Karo mokyklą. Ją baigus, tarnavo Ketvirtajame pėstininkų pulke Panevėžyje. Dalyvavo nepriklausomybės kovose Širvintų–Giedraičių apylinkėse. 1923–1925 Panevėžio gimnazijoje fizinio lavinimo mokytojas, Panevėžio skautų tuntininkas. 1931 perkeltas į Respublikos Prezidento kariškąją rūmų tarnybą, paskirtas rūmų adjutantu, vėliau – Resp. Prezidento adjutantu. Nuolatinis 4-ojo pėstininkų pulko korespondentas, redagavo pulko leidinį „Senolių takais“. Išleido brošiūrą „Panevėžio atvadavimas 1919 m.“ Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio (1930), DLK Gedimino 3-iojo laipsnio (1939) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). Mirė 1961.