Žukaitis Stepas

2017 01 05

115 metų, kai Mediniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Stepas Žukaitis. Nuo 1922 tarnavo 4-ajame pėstininkų pulke Panevėžyje, buvo nuolatiniu šio pulko korespondentu ir redagavo pulko leidinį „Senolių takais“. Išleido brošiūrą „Panevėžio atvadavimas 1919 m.“ Mirė 1961.