Zupka-Kecioris Kazys

Kazys Zupka-Kecioris
2021 01 13

110 metų, kai Zatūniškyje (Panevėžio r.) gimė (1911) pedagogas, poetas Kazys Zupka-Kecioris. Baigė Miežiškių mokyklą, mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1931–1936 Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką ir germanistiką. 1956 baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Iki 1940 dirbo įvairiose redakcijose, redagavo žurnalus „Ateitis“, „Kariūnas“. Po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo Kauno mokyklose. Išleido 4 poezijos rinkinius. Mirė 1999 06 18 Kaune.