Elžbietos Jodinskaitės antkapinis paminklas

Pastabos

Elžbieta Jodinskaitė (1877 06 18–1951 05 03) – bibliotekininkė, filantropė, visuomenės veikėja, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja, Panevėžio viešosios bibliotekos įkūrėja. Bibliotekai su pertraukomis vadovavo iki 1947 m. Mirė Panevėžyje, palaidota Kristaus Karaliaus kapinėse šalia kunigo J. Lindės-Dobilo ir rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės. 1990 m. Panevėžio bibliotekininkų iniciatyva ant jos kapo pastatytas A. Pajuodžio sukurtas antkapinis paminklas. Kapavietė įtraukta į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Bielskytė, Vida. Paminklas Dobilo ir Bitės amžininkei. Tiesa. 1990, gruod. 18, p. 4.
  2. Raguotienė, Genovaitė. Elžbieta Jodinskaitė: knygos ir labdaros žmogus. Iliustr. Raguotienė, Genovaitė. Greta įžymiojo Vaclovo Biržiškos. Vilnius, 2000, 50–63.
  3. Panevėžyje tvarkomi kultūros paveldo objektai. Sekundė. 2011, geg. 10, p. 5.
  4. Урбан, Ч. Добрая инициатива. Эхо Литвы. 1990, 22 ноябр., с. 3.
  5. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/45971f8a-00cc-4cb3-aa63-6a867b3552d7

Nuotraukų galerija