Julijono Lindės-Dobilo antkapinis paminklas

  • Autoriai:
  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Paskirtis:
  • Vieta: Ramygalos g., Kristaus Karaliaus katedros kapinės
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Julijonas Lindė-Dobilas (1872 11 15–1934 12 02) – kunigas, rašytojas, pedagogas. Nuo 1922 m. – Panevėžio gimnazijos mokytojas, nuo 1927 m. šios gimnazijos direktorius. Parašė romaną, apsakymų, dramų, paskelbė straipsnių literatūros klausimais. Mirė 1934 12 02, iškilmingai palaidotas Panevėžio katedros kapinėse. 1935 m. rašytojo giminės ant jo kapo pastatė kuklų paminklą. Po 1986 m. atliktos rekonstrukcijos, kurios projektą parengė miesto vyr. dailininku dirbęs V. Žigas, senojo antkapinio paminklo neliko. 2011 m. J. Lindės-Dobilo ir G. Petkevičaitės-Bitės kapavietės pagal to paties dizainerio V. Žigo projektą atnaujintos. Kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Kuodys, Leonas. Dėl rašytojų kapų. Panevėžio tiesa. 1974, geg. 8, p. 2.
  2. Kaziukonis, Leonas. Čia gyventa, dirbta. Iš čia amžinybėn nužengta. Iliustr. Panevėžio rytas. 1992, lapkr. 21, p. 5.
  3. Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kapinės Ramygalos g. Rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės, bibliotekininkės E. Jodinskaitės ir kunigo rašytojo J. Lindės-Dobilo kapai : [nuotrauka]. Iš Panevėžio krašto tautosakos. Panevėžys, 2003, d. 1, įkl. tarp p. 32–33.
  4. Panevėžyje tvarkomi kultūros paveldo objektai. Sekundė. 2011, geg. 10, p. 5.
  5. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0486e09f-bf13-4492-b8a3-4454527cb89b

Nuotraukų galerija