Vinjetė iš Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų. PKM F2718 GEK 14301

Virtuali paroda

Į gyvenimo kelią palydint. Mykolo Jankausko 1923–1925 m. atminimų albumas

Panevėžio vyrų gimnazijos gimnazisto Mykolo Jankausko 1923–1925 m. atminimų albumo iš dr. Tomo Petreikio asmeninio archyvo paroda.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 2014 m. spalio 15 d. vykusioje krašto egodokumentiniam paveldui skirtoje konferencijoje dalyvavo Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektorius dr. Tomas Petreikis. Jis perskaitė pranešimą „Į savarankišką gyvenimo kelionę palydint (Panevėžio gimnazisto Mykolo Jankausko atminimų albumėlis)“, kuriame ne tik aptarė albumistikos tradicijas prieškario Lietuvoje, bet tarsi „atgaivino“ vieną jo asmeninėje kolekcijoje saugomą albumą – iš albume paliktų įrašų, inicialų ir neaiškių parašų tyrinėtojo dėka atpažinta grupė Panevėžio gimnazistų, kuriuos siejo draugystė, bendri pomėgiai ir interesai.

Gimnazistui Mykolui Jankauskui priklausęs atminimų albumas dr. Tomo Petreikio įsigytas 2013 m. balandžio 27 d. Vilniaus kolekcininkų klube (ant Tauro kalno esančiuose Profsąjungų rūmuose ir jų prieigose). Atminimų albume fiksuojami 59 įrašai, iš jų – 55 atminimai. Iš viso šiame atminimų albume įrašus paliko mažiausiai 42 asmenys (dėl 12 išplėštų lapų tikslaus skaičiaus nustatyti neįmanoma). Albumas, peržengdamas vienos klasės ribas, dėl savininko aktyvios užklasinės veiklos pasiekė ir žemesnės (7) klasės draugus bei Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleives. Šiame albume kūrybinį kelią pradėjo vėliau žinomi rašytojai Kazys Inčiūra, Jonas Graičiūnas ir Benediktas Rutkauskas, įrašus paliko vėliau gyvenime žymiais savo veikla tapę gimnazistai Stasys Antanas Bačkis, Adolfas Šapoka, Paulius Šležas, Alfonsas Lipniūnas, Bernardas Bučas ir kiti.

Šis albumas – retas XX a. trečiojo dešimtmečio Lietuvos gimnazistų albumistikos tradicijų pavyzdys. Dvarininkų vaikų Konstancijos ir Antano Braždžių M. Jankauskui padovanotas albumas išsiskyrė savo dailia išvaizda ir geru popieriumi: tiko piešiniams ir tekstiniams įrašams. Atminimai dažniausiai buvo rašomi pagal nusistovėjusią formulę, įrašą įprastai pradedant žodžiu Atminimui! Albumo svečiai buvo linkę pabrėžti savo santykį su albumo savininku, tad dažnai papildomai pažymėdavo esantys klasės draugai, rečiau buvo akcentuojamas idėjiškumas ar sėdėjimas bendrame suole. Jie dažniausiai save išreikšdavo žodiniu tekstu, bet piešimui gabesni mokiniai bandė nudžiuginti savininką ir piešiniu. Tekstiniai atminimai dažniausiai įrašyti lietuvių kalba, bet pasitaiko įrašų ir vokiečių, lotynų bei rusų kalbomis. Vyresnių klasių moksleiviai labiau buvo linkę į filosofinius apmąstymus ir literatūrinius bandymus, tad nevengė patys kurti ir perrašyti idėjinių autoritetų sentencijas. Išskirtinai atrodė albume sutinkami dienoraščių išrašai, kurie nebuvo būdingi Lietuvos albumistikos tradicijai. Rečiau linkstama į prabėgusių dienų prisiminimų aprašymą.

Parodoje eksponuojami 42 įrašai ir 35 fotografijos, kurias dabartinis albumo saugotojas surado gimnazistų archyvinėse bylose, saugomose Lietuvos centriniame valstybės archyve. Išsamus Dr. Tomo Petreikio straipsnis apie šio albumo tyrinėjimo rezultatus bus publikuotas šiuo metu rengiamame konferencijos medžiagos leidinyje.

Pagal publikavimui rengiamo dr. Tomo Petreikio straipsnio „Į savarankišką gyvenimo kelionę palydint (Panevėžio gimnazisto Mykolo Jankausko atminimų albumėlis)“ informaciją parengė Audronė Palionienė