Pedagogas, chorvedys, vargonininkas, kompozitorius Vladas Paulauskas. Fotogr. J. Pauros. Panevėžys. 1930 m. PAVB RKRS F80-643

Virtuali paroda

Kompozitoriui ir muzikos pedagogui Vladui Paulauskui – 130

Paroda skirta Vladui Paulauskui (1886–1960), kompozitoriui, chorvedžiui, vargonininkui ir muzikos mokytojui, savo kūryba ir veikla padariusiam didelę įtaką muzikiniam, kultūriniam, tautiniam panevėžiečių ugdymui.

Rengiant parodą naudotasi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, Panevėžio kraštotyros muziejaus fondais, LIBIS elektroniniame suvestiniame kataloge skelbta informacija, publikuotais informacijos šaltiniais ir rankraštine medžiaga.

Parodoje apžvelgiama Vlado Paulausko biografija ir kūryba, pateikti jo kūrinių – natų, garso įrašų, straipsnių spaudoje – fragmentai, jo atminimą įamžinančios nuotraukos, ekslibrisai taip pat jo bibliografija.

Esame dėkingi partneriams, kurių suteikta informacija ir V. Paulausko gyvenimą bei veiklą iliustruojanti rankraštinė ir ikonografinė medžiaga papildo parodą – Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, Panevėžio kraštotyros muziejui, V. Paulausko anūkei Skaistei Dabkutei-Palšauskienei, gydytojai, visuomenininkei Liudvikai Knizikevičienei ir muzikologui Arvydui Karaškai, prisidėjusiam prie šios parodos organizavimo savo patarimais ir medžiaga iš asmeninio archyvo.

Iliustracija: Pedagogas, chorvedys, vargonininkas, kompozitorius Vladas Paulauskas. Fotogr. J. Pauros. Panevėžys. 1930 m. PAVB RKRS F80-643

Parodą rengė Muzikos skyriaus vedėja Jolanta Sriubienė ir Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotekininkė Sigita Marcinkevičienė.