Paulius Širvys. A. Sutkaus nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo

Virtuali paroda

Paulius Širvys: „Nuo saulės į saulę. Skubėti ir… jos nepasiekt…“

Aukštaitijos krašto poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms

Nors praėjo jau keturi dešimtmečiai po Pauliaus Širvio mirties, iki šiol dauguma poezijos mylėtojų žavisi jo eilėmis, deklamuoja jas atmintinai, per visą Lietuvą skamba dainos poeto tekstais.

Paulius Širvys – žmogus-legenda, poetas iš Dievo malonės, apdovanotas neregėtu talentu, lietuvių tautos dainius, sulaukęs didžiulio skaitytojų pripažinimo dar būdamas gyvas, rašęs tai, ką jautęs, išgyvenęs, iš pačių sielos gelmių. Per savo gyvenimą sukūręs ne tiek ir daug – apie aštuoniasdešimt eilėraščių. Ne visi jie buvo išspausdinti išleistuose poeto kūrybos rinkiniuose jam gyvam esant. Vieni neatpažįstamai autoriaus buvo perdirbti ir tapę naujais eilėraščiais, kiti taip ir liko išdalinti jo bičiuliams, poezijos gerbėjams, išblaškyti ant atskirų lapelių, servetėlių, autografuotų poeto knygų, laiškuose, užrašų knygelėse, sveikinimo atvirukuose.

Likęs našlaičiu nė dešimties metų neturėdamas, patyręs socialinę skriaudą ir nepriteklių, vėliau pakliuvęs į karo mėsmalę, praradęs kare daug bendražygių ir pats sunkiai sužeistas, narsiai ir drąsiai kovojęs už tėvynės laisvę, o vėliau karčiai nusivylęs socializmo ideologija, beprotiškai mylėjęs ir nesulaukęs deramo atsako į savo meilę, patyręs šeimos griūtį, giliai širdyje po vienatvės šydu paslėpęs sielvartą ir sugebėjęs nepalūžti, pakilti virš kasdienybės ir savo eilėraščius nuspalvinti nežemiška šviesa. Poezijos ir savo širdies šilumą dosniai dalijęs kitiems, pamiršdamas save patį. Per gyvenimą iš visų jėgų veržęsis į šviesesnį pasaulį, nemėgęs tamsos, nesitaikstęs su neteisybe, daug dirbęs, klupdavęs ir vėl kildavęs, kaskart prabildavęs jautriomis, už širdies griebiančiomis ilgesingomis eilėmis, perpildytomis žmogiškumo gelme, deklaruojančiomis amžinąsias vertybes ir idealus. Sušvitęs savo neregėtu talentu, apakinęs ne vieną savo dosnumu, paprastumu ir šviesumu ir… per anksti „sudegęs“. Norisi tikėti ir palinkėti, kad XXI amžiaus karta ir kitos ateinančios kartos rastų Pauliaus Širvio kūryboje kažką artimo ir šviesaus ir kad jo poezija gyvuotų amžinai.

Virtualioje parodoje supažindinama su Pauliaus Širvio biografija, jo kūryba – rankraščiuose, spausdintuose leidiniuose, natų rinkiniuose ir įrašuose. Pateikti garso ir vaizdo įrašai, kuriuose įamžintas poetas, skaitantis savo eiles, bei kitų skaitovų, taip pat muzikos atlikėjų garso įrašai poeto tekstais. Parodą papildo Pauliaus Širvio mintys, eilėraščių posmai, dedikacijos, poeto amžininkų atsiminimai apie Paulių, išleistos apie jį knygos. Atspindėtas Pauliaus Širvio atminimo įamžinimas, svarbiausi jo atminimo ženklai – paminklinės vietos, dailininkų darbai, kultūros renginiai poetui atminti, P. Širvio vardo literatūrinės premijos laureatų sąrašas.

Paroda iliustruota nuotraukomis ir kita vaizdo medžiaga iš LIMIS, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Venclovų namų-muziejaus, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos bei leidiniais, garso ir vaizdo įrašais iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondų, laisvos prieigos informacijos šaltinių internete.

Susisteminta Pauliaus Širvio bibliografija, apimanti įvairiose Lietuvos viešosiose bibliotekose saugomus P. Širvio kūrybos rinkinius, knygas, vertimus, natas, garso ir vaizdo įrašus jo tekstais, įvairių leidinių straipsnius bei publikacijų internete nuorodas apie poeto gyvenimą ir kūrybą.

Nuoširdžiai dėkojame Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos erdvės vyr. bibliotekininkei Agnei Aržuolaitei už pagalbą rengiant šią parodą ir už atsiųstą vertingą medžiagą.

Nuotraukoje – Paulius Širvys. A. Sutkaus nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo


Virtualią parodą parengė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
Jolanta Sriubienė
jolanta.sriubiene@pavb.lt

Internete publikavo
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliografė
Inga Vienažindienė