Stasė Mikeliūnienė

Virtuali paroda

Stasė Mikeliūnienė: „Kai nėra tuščio laiko…“

Paroda skirta 80-osioms Stasės Mikeliūnienės gimimo metinėms

Praeina laikas, stabteli akimirką kryžkelėje ir pažvelgi atgal. Pasveri ir savo asmeninio gyvenimo, ir realizuotų svajonių kraitį. Ne visada, oi ne visada pasiseka perteikti tai, ką pastebi akis, ką suvokia protas, ką sako emocijos. Tačiau kitaip gyventi negali. Dirbi, klysti ir eini savo darbais į žmones. (Stasė Mikeliūnienė)

 

Parengta virtuali paroda, skirta ilgametei Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai, kultūrininkei, tautodailininkei, kraštotyrininkei Stasei Mikeliūnienei, švenčiančiai 80-ties metų jubiliejų.

Parodoje supažindinama su Stasės Mikeliūnienės parengtais darbais, pateikiami kraštotyros darbų „Sodų gatvės istorija“, „Petrauskynės kaimo istorija“, beletrizuotų šeimos gyvenimo prisiminimų tekstai. Eksponuojamose fotografijose užfiksuotos jaunystės dienų akimirkos, studentiškos išvykos su Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansambliu, bibliotekinio darbo metai, dailės parodų atidarymai, visuomeninė veikla. Tarp eksponuojamų dailės darbų – Panevėžio vakarinės dailės mokyklos baigiamasis darbas triptikas „Motinystė”, akvarele ir pastele nutapyti peizažai, gėlės. Pačios Stasės Mikeliūnienės parengtoje bibliografijoje surinktos jos straipsnių publikacijos, recenzijos, straipsniai apie S. Mikeliūnienę, pateikiama autobiografija.

Parodoje eksponuojami dokumentai iš Stasės Mikeliūnienės rankraščių fondo, saugomo bibliotekos Retų spaudinių ir rankraščių skyriuje. Fonde sukaupta per 360 saugojimo vienetų dokumentų, apimančių 1900–2010 metus. Tai Stasės Mikeliūnienės kūrybinės ir kraštotyrinės veiklos rankraščiai, 1951–2010 metų dalykinė korespondencija, fotografijos ir kiti dokumentai.

Parodą parengė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka