Stasys apie STASĮ

Stasio Povilaičio fotografijų paroda, skirta menininko Stasio Eidrigevičiaus 70-čiui paminėti

Fotografijos

Jubiliejinis sveikinimas. Vilnius, 1995 m.
Mano pirmas susitikimas. Stasys ir režisierius Saulius Varnas. Panevėžys, 1989 m.
Prie tėvų namo. Lepšių kaimas, 1989 m.
Lepšių kaime. 1989 m.
Savo vaikystės kieme. Lepšių kaimas, 1989 m.
Laidotuvėse. Panevėžys, 1991 m.
Rimtas pokalbis su Juozu Miltiniu jo namuose. Panevėžys, 1992 m.
Susitikimas dailininkės Gražinos Didelytės namuose. Vilnius, 1995 m.
Senų draugų pasimatymas. Stasys ir Gražina Didelytė. Vilnius, 1995 m.
Prieš parodos atidarymą. Stasys ir fotomenininkas Algimantas Aleksandravičius. Vilnius. 1993 m.
Parodos „Retrospektyva 1973–1993“ atidarymas Šiuolaikinio meno centre. Vilnius, 1993 m.
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis sveikina Stasį su paroda „Retrospektyva 1973–1993“. Vilnius, 1993 m.
Apsilankymas pas tetą Katrę. Šilagalio kaimas, 1993 m.
Stasys piešia piešinį „Algimanto galerijoje“. Šalia – menininkas Stasys Petrauskas. Panevėžys, 1995 m.
Po spektaklio „Baltas briedis“. Stasys su seserimis Genute ir Apolonija. Vilnius, 1995 m.
Po spektaklio „Baltas briedis“ Lietuvos akademiniame dramos teatre. Vilnius, 1995 m.
Stasys spektaklyje „Dirvonas. Improvizacija mirusiems namams“. Panevėžys, 1996 m.
Su sese Genute prie gimtojo kaimo. 2013 m.
Knygos „Giedanti gaidžio galva“ autorius su knygos dailininke Sigute Chlebinskaite. Panevėžys, 2016 m.