Virtuali paroda

Bibliotekos svečių knyga

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai – 100

Česlovas Iškauskas

2011 08 23 vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos ir Panevėžio kraštotyros muziejaus konferencija „Neginkluotos kovos pergalė: diplomatija, rezistencija ir tylusis tautos pasipriešinimas”. Konferencija atidaryta Juozo Urbšio tėviškėje, Zaosės vienkiemyje. Pranešimai skaityti bibliotekos konferencijų salėje. Pranešimus skaitė Algimantas Kasparavičius, Algirdas Šaduikis, Salvijus Kulevičius, Petras Plumpa, Česlovas Iškauskas.


Kantrybės, tiktai kantrybės – ir tikroji laisvė bus mūsų!

Česlovas Iškauskas
2011 08 23