Panevėžio istorinė periodika – interaktyviame ekrane

Besidomintys miesto istorija bei kultūra nuo šiol galės sklaidyti 4 pavadinimų Panevėžio periodinės spaudos leidinius interaktyviame ekrane.

Virtualios bibliotekos skyriuje nuskenuoti laikraščio „Sąjūdžio žodis“ bei žurnalų „Senvagė“ ir „Iš tėviškės versmių. Paįstriečių kūrybos almanachas“ numeriai papildė Krašto kultūros dokumentavimo skaitykloje įrengtą interaktyvų ekraną, kuriame jau buvo pateikti laikraščio „Panevėžio balsas“ 1945–1946 metų numeriai.

„Sąjūdžio žodis“ – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio tarybos laikraštis, buvo pradėtas leisti 1988 m. rugpjūčio 29 d., spausdinamas rašomąja mašinėle ir dauginamas kopijavimo aparatu. Iki 1988 m. gruodžio 20 d. išėjo 12 numerių.

„Senvagė“ – miesto kultūros žurnalas, 1990 m. įsteigtas ir leistas Panevėžio miesto kultūros skyriaus. Žurnalas atspindėjo miesto kultūrinio gyvenimo aktualijas, šalies istorinius pokyčius, daug dėmesio skyrė Panevėžio kultūros istorijai, nagrinėjo miesto socialines ir ekonomines problemas.  1990–1992 m. išėjo 5 numeriai.

Panevėžio rajono Paįstrio kraštiečių literatūrinės kūrybos almanachas „Iš tėviškės versmių“, pradėtas leisti 2004 m. Leidinyje pateikiama įvairaus amžiaus, patirties, išsilavinimo asmenų, gimusių, gyvenusių Paįstrio krašte, eilės, miniatiūros, prisiminimai, apybraižos, istoriniai rašiniai. 2004–2015 m. išėjo 10 almanacho numerių. Interaktyviame ekrane pateikti almanacho pirmieji 7 numeriai.

Kviečiame skaityti senuosius miesto periodinius leidinius Krašto kultūros dokumentavimo skaitykloje (II a.) įrengtame interaktyviame ekrane.

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Virtualios bibliotekos skyriaus metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt