Šventa knyga

Parodoje – knygos istorijos liudininkės

Bibliotekos I a. ekspozicijų erdvėje, šalia Skaitytojų aptarnavimo skyriaus, veikia paroda „Knygos – istorijos liudininkės: bibliotekos senojo fondo vertybės“. Parodoje eksponuojami spaudiniai iš Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fondo.

Ekspozicijoje – XVIII a. knygos, spaudos draudimo laikotarpio spauda, knygos, priklausiusios tarpukario metais Panevėžyje veikusioms institucijoms, knygos su autografais, dedikacijomis ir kitais knygų ženklais.

Išsaugojome ne tik atmintį apie turtingą tarpukario metais Panevėžyje veikusios bibliotekos spaudinių kolekciją – išsaugojome ir dalį tos kolekcijos spaudinių. 1989 metais įkurto Retų ir senų spaudinių skyriaus fondą sudarė apie 1969–1971 metus tuometinės Bibliotekos direktorės Kotrynos Dičkienės iniciatyva įsigytos knygos iš mokytojo, kalbininko Leono Kuodžio (1902–1975) asmeninės bibliotekos, išlikusios senosios bibliotekos fondo knygos bei jau sovietmečiu įsigytos tarpukario metais leistos knygos ir periodika.

Senųjų leidinių fondas nuolat pildomas. Iš Knygų rūmų (dabar Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Bibliotekos fondo plėtros skyrius) sugrįžta knygos, kurios, kaip ideologiškai žalingos, buvo išimtos iš bibliotekos fondų. Įdomių leidinių dovanoja privatūs asmenys, įvairios organizacijos. Vertingą skyriaus fondo dalį sudaro privačių asmenų bibliotekos (šiuo metu saugoma 12 asmeninių bibliotekų kolekcijų), kuriose nemažai retų knygų su žymių žmonių autografais, dedikacijomis, Panevėžio krašte veikusių institucinių bibliotekų spaudais, asmenvardiniais knygų ženklais.

Šiuo metu sukauptas istorinę vertę turintis kraštotyrinių ir lituanistinių spaudinių fondas, naudojamas retrospektyviajai  bibliografijai bei skaitytojų mokslo ir kultūros poreikiams tenkinti. Fondą sudaro spaudiniai, publikuoti Lietuvoje ir išeivijoje; užsienio spaudiniai, kurie kalba, autoriais, turiniu ar kitais aspektais susiję su Lietuva ir Panevėžio kraštu, išleisti iki 1945 m. Fonde sukaupta spaudos draudimo laikotarpio knygų, tarpukariu išleistų knygų ekonomikos, sociologijos, istorijos, kalbotyros klausimais.

Besidomintiems 1918–1940 metais išleistais įstatymais, galime pasiūlyti tų metų „Vyriausybės žinių“ komplektus. Saugomi Panevėžio laikraščius „Panevėžio garsas“, „Panevėžio balsas“, spaudos draudimo metais leistus periodinius leidinius „Varpas“, „Tėvynės sargas“, „Šviesa“. Seniausia fondo knyga – Konstantino Sirvydo 1713 m. trijų kalbų žodyno „Dictionarium trium lingvarum in usum studiosae iuventutis“ penktas leidimas, išsaugotas mons. Juozapo Antanavičiaus asmeninėje kolekcijoje. Bibliotekai kasmet dovanojama apie 200 vertingų senųjų leidinių.

Maloniai kviečiame aplankyti parodą. Ji veiks iki rugsėjo 1 d.

Virginijaus Benašo nuotrauka

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotekininkė
ilona.mazylyte@pavb.lt