Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos

Naujas leidinys pedagogų rengimo Panevėžyje istorijai pažinti

Panevėžio kolegija išleido knygą „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“ (Panevėžys, 2016). Leidinio sudarytojos – Lionė Lapinskienė, Vilija Raubienė, Rimanta Pagirienė. Knyga skirta Panevėžio mokytojų seminarijos bei vėliau mieste veikusių pedagogų rengimo įstaigų istorijai atskleisti,  pristatyti jų absolventus, bei jose dirbusius mokytojus.

Sumanyta kaip Panevėžio kolegijoje 2015 m. vykusios konferencijos „Panevėžio mokytojų seminarijos reikšmė miesto kultūrai: tradicijos ir šiandiena“ pranešimų medžiaga, knyga sudarytojų iniciatyva išplėsta iki solidaus 400 puslapių gausiai iliustruoto, per 40 straipsnių talpinančio leidinio. Paminėtini ypač išsamūs, naujos vertingos informacijos pateikiantys straipsniai apie du reikšmingiausius seminarijos direktorius. Tai dr. Aldono Pupkio publikacija apie Juozą Balčikonį, bei leidinio sudarytojos ir redaktorės Lionės Lapinskienės – apie Justiną Jankevičių.

Ypač daug dėmesio leidinyje skirta 1919–1936 m. laikotarpiui išryškinti ir žymesniems pirmosios šio laikotarpio laidos (1925) auklėtiniams bei juos išugdžiusiems mokytojams pristatyti.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka taip pat prisidėjo prie knygos parengimo. Bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus darbuotojos – vedėja Audronė Palionienė bei vyr. bibliotekininkė Sigita Marcinkevičienė – yra šio leidinio konsultantės. Knygoje publikuotas Audronės Palionienės minėtoje konferencijoje perskaitytas pranešimas „Panevėžio mokytojų seminarijos paveldas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje“. Tarp gausių leidinio iliustracijų net 57 vertingos nuotraukos pateiktos iš bibliotekoje saugomų Aleksandros Šilgalytės, Julijos Žukauskaitės, Emilijos Juzulėnienės, Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės, Petro Zablocko, Motiejaus Lukšio, Elenos Gabulaitės, Mykolo Karkos, Vytauto ir Silvijos Vilkončių, Nijolės Jankutės-Užubalienės rankraščių fondų. Leidinio rengėjai dėkoja ir Virtualios bibliotekos bei Krašto kultūros dokumentavimo skyrių darbuotojoms už pagalbą rengiant šią knygą.

Leidinio sudarytojų nuomone, „knyga turėtų sudominti ne tik regioninės istorijos tyrinėtojus, pedagogus ir jų rengėjus, bet ir daug kitų skaitytojų, kurių širdyse likę gyvi ir brangūs Panevėžio mokytojų seminarijos, Panevėžio pedagoginės muzikos mokyklos, Konservatorijos ar Kolegijos vardai“.

Panevėžio kolegija bibliotekos skaitytojams dovanojo tris leidinio egzempliorius.

Informaciją parengė
Loreta Dundulienė
Krašto kultūros dokumentavimo skyriaus vedėja
loreta.dunduliene@pavb.lt