Konstantinas Gukovskis

Konstantino Gukovskio indėlis į Lietuvos praeities tyrinėjimus

2017 m. vasario 27 d. sukanka 160 metų, kai Taraščioje (Ukraina) gimė istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas Konstantinas Gukovskis. Jo darbuose, kurių dalis saugoma Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų fonde, pateiktos žinios ir informacijos faktai svarbūs Panevėžio krašto istorijos tyrinėtojams.

Konstantinas Gukovskis (1857–1906) Kijevo Imperatoriškajame šv. Vladimiro universitete 1879 m. baigė istorijos-filologijos fakultetą ir įgijo istorijos mokslų kandidato laipsnį. 1893–1973 m. K. Gukovskis buvo žinomo Lietuvos istorijos specialisto profesoriaus Vladimiro Antonevičiaus mokiniu ir susidomėjo Lietuvos praeitimi. 1880 m. jis atvyko į Kauną, buvo paskirtas rusų, prancūzų kalbų ir istorijos mokytoju, kurio paskaitų Kauno kunigų seminarijoje klausėsi Maironis, Karolis Račkauskas-Vairas ir kiti tuo laiku mokęsi lietuviai. 1885 m. K. Gukovskiui pradėjus eiti Statistikos komiteto sekretoriaus pareigas, atsivėrė platesnės galimybės kraštotyrinei veiklai. Važinėdamas po Kauno guberniją jis rinko istorinę, geografinę, etnografinę medžiagą.

Sklaidydami XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios istorinę literatūrą apie Lietuvą bei Panevėžį, sutinkame K. Gukovskio pavardę. Jis 1886–1907 m. redagavo Kauno gubernijos (jai tuomet priklausė ir Panevėžys) informacinį leidinį „Памятная книжка Ковенской губернии“ („Kauno gubernijos atmintinė knygelė“, leista 1847–1915 m.), parašė keletą jose paskelbtų straipsnių, atskirų knygelių apie buvusios Kauno gubernijos apskritis ir miestelius. Panevėžio kraštui aktualios K. Gukovskio parengtos atmintinės knygelės „Город Поневеж“ („Panevėžio miestas“), išleista Kaune 1905 m. ir „Поневежский уезд“ („Panevėžio apskritis“), išleista Kaune 1898 m.

Bibliotekos Retų knygų fonde saugome trylika K. Gukovskio parašytų ir redaguotų knygų. Jas galima užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge ir skaityti Kraštotyros skaitykloje, o kai kurių knygų skaitmenines kopijas – portale www.epaveldas.lt. Šie leidiniai, kuriuos savo darbuose naudoja Lietuvos praeities tyrinėtojai, išsamiai pristato Kauno gubernijai priklausiusias apskritis, miestelius XIX–XX a. sandūroje.

Leidinių sąrašas:
1. Geisler, Vladimir. Gorod Šadovo: [Šeduvos miestas]. Kaunas, 1898. 15 p.
2. Gukovskij, Konstantin. Gorod Ponevež: [Panevėžio miestas]. Ковна, 1905. 54 p. : lent.
3. Gukovskij, Konstantin. Kovenskij ujezd: [Kauno apskritis]. Kaunas, 1892. 95 p.
4. Gukovskij, Konstantin. Kratkij istoričeskij očerk Kovenskoj guberniji: [Trumpa istorinė Kauno gubernijos apžvalga]. Kaunas, 1889. 35 p.
5. Gukovskij, Konstantin. Mestečko Jasvoini: [Miestelis Josvainiai]. Kaunas, 1901. 14 p.
6. Gukovskij, Konstantin. Novoaleksandrovskij ujezd: [Novoaleksandrovsko apskritis]. Kaunas, 1895. 91 p.
7. Gukovskij, Konstantin. Ponevežskij ujezd: [Panevėžio apskritis]. Kaunas, 1898. 144 p.
8. Gukovskij, Konstantin. Telševskij ujezd: [Telšių apskritis]. Kaunas, 1890. 42 p.
9. Gukovskij, Konstantin. Šavelskij ujezd: [Šiaulių apskritis]. Kaunas, 1896. 85 p.
10. Pamiatnaja knižka Kovenskoj guberniji na 1899 god: [Kauno gubernijos atmintinė knygelė 1899 metams]. Kaunas, 1898. 88 p.
11. Pamiatnaja knižka Kovenskoj guberniji na 1901 god: [Kauno gubernijos atmintinė knygelė 1901 metams]. Kaunas, 1900. 406 p.
12. Pamiatnaja knižka Kovenskoj guberniji na 1903 god: [Kauno gubernijos atmintinė knygelė 1903 metams]. Kaunas, 1902. 439 p.
13. Pamiatnaja knižka Kovenskoj guberniji na 1905 god: [Kauno gubernijos atmintinė knygelė 1905 metams]. Kaunas, 1904. 416 p.

Kviečiame visus besidominčius!

Nuotraukoje – Konstantinas Gukovskis. Iš  Nijolės Lietuvninkaitės knygos „Senoji Kauno knyga“ (Vilnius, 2006)

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ilona.mazylyte@pavb.lt