Kupiškis

Nauja knyga apie Kupiškio kraštą

Leidykla „Versmė“ kartu su Kupiškio etnografijos muziejumi parengė ir išleido knygą „Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“ (2016). Tai jau 32-oji leidyklos lokalinių monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga. Ji skiriama Kupiškio 535-osioms metinėms, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui, kitoms reikšmingoms šalies istorijos sukaktims.

Autoriai knygai parengė 41 mokslinį straipsnį. Monografijoje aprašomas Kupiškio geologinis pamatas, augmenija, ichtiologiniai tyrimai, archeologiniai radiniai, istorija, tautosaka, etninis paveldas, tarmė. Išsamiai pristatyta Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčios bei Palėvenės sakralinio ansamblio istorija, architektūra, dailės paminklai. Keletas straipsnių skiriama įžymiems Kupiškio krašto žmonėms, dariusiems įtaką ne tik Kupiškio, bet ir Lietuvos bei pasaulio kultūriniam ir moksliniam gyvenimui. Tai Karolio Rimtauto Kašponio straipsnis apie kalbininko, semiotiko prof. Algirdo Juliaus Greimo, kurio 100-ąsias gimimo metines šiemet mini Lietuva, ryšius su Kupiškiu, Aldonos Ruseckaitės straipsnis, skirtas garsiesiems kupiškėnams Unei, Petrui, Vytautui ir Kaziui Babickams. Genovaitė Dručkutė rašo apie rašytojo Juozo Baltušio santykį su Kupiškio kraštu, Donata Jutkienė pristato savo darbais miestą puošiantį skulptorių Henriką Orakauską. Dalis straipsnių skirta krašto įstaigų ir visuomeninių organizacijų, krašto bendruomenių veiklai.

Ši solidi 1256 puslapių knyga, gausiai iliustruota nuotraukomis, vertingais miestelio bei jo pastatų planais, žemėlapiais. Jos asmenvardžių rodyklėje apie 5000 pavardžių, vietovardžių rodyklėje – per 1000 pavadinimų.

Knyga parengta įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą.

Kviečiame domėtis visus, kuriems artimas ar įdomus šis knygoje taip plačiai pristatytas Kupiškio kraštas. Leidinio teiraukitės Bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.).

Turinio peržiūra

Informaciją parengė
Loreta Dundulienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
loreta.dunduliene@pavb.lt