Kas rašyta apie Panevėžio verslą ir pramonę 2016 metais

Bendrame Lietuvos ekonomikos kontekste Panevėžio apskrities verslo ir pramonės įmonių veikla visuomet buvo ryškiai matoma, reikšminga ji ir 2016-aisiais. Tai rodo gausios publikacijos spaudoje, kuriose rašyta apie mūsų regiono įmonių bei joms vadovaujančių darbuotojų veiklas, pasiekimus, planuojamas perspektyvas. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka šią informaciją surinko, susistemino ir parengė elektroninį leidinį – bibliografijos rodyklę „Panevėžio apskrities verslas ir pramonė 2016 metais“.

Rodyklę sudaro 2016 m. pasirodžiusios reikšmingesnės publikacijos, skirtos Panevėžio miesto, rajono ir apskrities verslui bei pramonei. Sudarant rodyklę naudotasi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos elektroninio katalogo Publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografine duomenų baze, Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų banku, viso teksto mokslinių straipsnių duomenų baze EBSCO Publishing, nacionaline Lietuvos akademine elektronine biblioteka eLABa.

Rodyklės pradžioje pateikti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų baigiamųjų mokslo darbų bibliografiniai aprašai, kuriuose įvairiais aspektais tyrinėtos Panevėžio apskrities pramonės ir verslo įmonės. Kitos publikacijos – iš Lietuvoje leidžiamų periodinių leidinių bei Aukštaitijos naujienų portalo AINA. Sąrašo gale pateikta įmonių dalykinė rodyklė, kuri bus naudinga ieškantiems informacijos apie konkrečią įmonę.

Rodyklė skiriama verslo ir pramonės įmonių savininkams, vadovams, darbuotojams, atsakingiems už ryšius su visuomene ir žiniasklaida, moksleiviams ir studentams, kuriems reikalinga informacija apie verslą ir pramonę Panevėžyje bei visiems besidomintiems Panevėžio krašto įmonių veikla.

Bibliografijos rodyklė „Panevėžio apskrities verslas ir pramonė 2016 metais“

Informaciją parengė
Loreta Dundulienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
loreta.dunduliene@pavb.lt