Benediktas Rutkauskas-Rutkūnas

„Meno kuopos“ auklėtiniui Benediktui Rutkauskui-Rutkūnui –110

2017 m. gegužės 12 d. sukako 110 metų, kai Pazūkų kaime (Panevėžio r.) gimė poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas Benediktas Rutkūnas.

1918–1926 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje, priklausė Julijono Lindės-Dobilo vadovaujamai „Meno kuopai“. Eilėraščius pradėjo rašyti 1924 m. Juos skelbė „Pavasaryje“, „Ateities spinduliuose“, „Židinyje“, „Naujojoje Romuvoje“, „Vaire“ ir kt. 1926–1930 m. universitete Kaune studijavo germanistiką, slavistiką ir pedagogiką, kurį laiką vadovavo studentų humanitarų draugijos literatūros sekcijai. Vokiečių kalbą dėstė Žagarės progimnazijoje, Vilkaviškio ir Kėdainių gimnazijose. 1937–1939 m. Kaune dirbo Lietuvos rašytojų draugijos reikalų vedėju. Tuo pat metu rengė naujų knygų apžvalgas Kauno radiofonui. 1944 m. emigravo į Vokietiją, mokytojavo lietuvių gimnazijose, 1949-aisiais persikėlė į JAV.

„Visur jis ramus, nepretenzingas poetas – simbolistas, nemėgstąs didesnių šuolių. Idėjiškai irgi visuose eilėraščiuose matyti santūrumas, atsargumas, ir nė vienu iš jų neprašoka to, kas jau nuo seno žinoma. Mūsų literatūroje jis bus Balio Sruogos, Putino ir kitų satelitas, ėjęs paskui juos tuo pačiu keliu.“ Taip B. Rutkūną vertino A. Nyka-Niliūnas (iš B. Prėskienio „Šiaulių krašto literatūros panoramos“, išleistos 2003 m. Šiauliuose). 1947 m. 9-ajame „Aidų“ numeryje J. M. Buknaitis apie B. Rutkūną rašė: „Jis išorės pasaulio ir jo apraiškų stebėtojas ir užrašinėtojas. Būdingas jo palinkimas į liaudies motyvų poeziją. <…> Rutkūno eilėraščių forma klasikinė, griežta, gana skambi.“

Gyvendamas Vokietijoje, JAV, B. Rutkūnas palaikė ryšius su kraštiečiu, rašytoju, redaktoriumi, leidėju Kazimieru Barėnu. Apie tai byloja G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, K. Barėno rankraščių rinkinyje, saugomi B. Rutkūno laiškai. Juose – mintys apie kūrybą, literatūrą, leidybą, bendradarbiavimą spaudoje.

Pateikiame G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų fonde saugomų B. Rutkūno knygų ir rinkinių, kuriuose publikuoti B. Rutkūno eilėraščiai, sąrašą. Jas galima užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge ir skaityti Kraštotyros skaitykloje, o kai kurių knygų skaitmenines kopijas – skaityti portale www.epaveldas.lt.

Leidinių sąrašas:
1. Rutkūnas, Benediktas. Eilėraščiai marėse. Kaunas, 1930. 48 p.
2. Rutkūnas, Benediktas. Gyvenimo tvanas. Kaunas, 1941. 128 p.
3. Rutkūnas, Benediktas. Mėlyna diena. Putnam, 1967. 95 p.
4. Rutkūnas, Benediktas. Nuodėmės. Kaunas, 1932. 120 p.
5. Rutkūnas, Benediktas. Pulsas plaka. Weilheim-Teck, 1946. 203 p. : iliustr.
6. Rutkūnas, Benediktas. Sparnus man meta paukštės. Weilheim-Teck, 1947. 158 p. : iliustr.
7. Rutkūnas, Benediktas. Versmės. Kaunas, 1937. 117 p.
8. Rutkūnas, Benediktas. Žirgeliai žvengia. Putnam, 1971. 143 p.
9. Rutkūnas, Benediktas. Aš nežinau ; Noktiurnas ; Šešėliai ; Už langų ; Pavasarį ; Pūga ; Žydra paukštė ; Broliai ; Pro rūką : [eilėraščiai]. Pradalgė. [D. 3]. London, 1966, p. 309–313.
10. Rutkūnas, Benediktas. Dieviškumas ; Kelio žiburėliui ; Ramuma ; Darnusis vakaras ; Pavasario daina ; Aguonų sapnas ; Vandenis ; Kupinos naktys ; Sparnus man meta paukštės ; Sėlina naktis ; Nemiga : [eilėraščiai]. Lietuvių poezija išeivijoje, 1945–1971. T. 3. Chicago, 1971, p. 217–223.
11. Rutkūnas, Benediktas. Gintarų žvejai : [baladė]. Gabija. Brooklyn, 1954, p. 58–62.
12. Rutkūnas, Benediktas. Gulbės ; Žarija ; Vėl išėjau ; Debesys ; Voverė ; Giesmė ; Karaliukas ; Pienė ; Ežeras ; Perkūnija ; Čiurlioniškas lietus ; [eilėraščiai]. Pradalgė. [D. 5]. London, 1968, p. 248–254.
13. Rutkūnas, Benediktas. Kas man porino? ; Sugrįžęs vėjas ; Linksmas rytas ; Jaunystei ; Dobilėli! ; Atomas ; Žaibas ; Romansas : [eilėraščiai]. Pradalgė. [D. 1]. London, 1964, p. 311–318.
14. Rutkūnas, Benediktas. Lietuvos žiema ; Kregždėms ; Ūkanos ; Užžėlęs takas ; Baltosios piršlybos ; Obelaitė: [eilėraščiai]. Lietuvių poezijos antologija. Chicago, 1951, p. 629–633.
15. Rutkūnas, Benediktas. Pabudintas gyvenimas ; Atvertas pasaulis ; Karaliai ; Elegija ; Gyvenimo tvanas : [eilėraščiai]. Lietuvių poezija. T. 1. Vilnius, 1967, p. 592–595.
16. Rutkūnas, Benediktas. Sakalų tragedija; Meilė : [eilėraščiai]. Prisikėlusi Lietuva. Kaunas; Marijampolė, 1939, p. 92, 120.
17. Rutkūnas, Benediktas. Susimąstymai ; Ant nežinios kranto ; Dvi saulės ; Niekas negirdi ; Daina ; Poetai nemiršta ; Nemirsiu : [eilėraščiai]. Pradalgė. [D. 2]. London, 1965, p. 368–372.
18. Rutkūnas, Benediktas. Tolimajai ; Jūsų lauksiu ; Svetimas pavasaris ; Darnusis vakaras ; Tylusis lietus: [eilėraščiai]. Tremties metai. Tübingen, 1947, p. 190–193.
19. Rutkūnas, Benediktas. Drogą ognia ; Droga odkupienia ; Nieodżałowana ; Z wiosną ; noc – cyganka ; Sierota : [eilėraščiai]. Lenk. k. Abramavičius, Vladas. Wybór najmłodszej poezji litewskiej. Nowogródek, 1935, p. 40, 42, 83, 88, 90, 93.
20. Rutkūnas, Benediktas. Twee zonnen ; De wolken : [eilėraščiai]. Oland. k. Een steen heeft geen hart. Oudenaarde, 1971, p. 35–36.

Kviečiame domėtis!

Nuotraukoje – Benediktas Rutkauskas-Rutkūnas. 1931.04.30. PAVB F980-726

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ilona.mazylyte@pavb.lt