Ką Panevėžyje minėsime 2018-aisiais?

Artėja 2018-ieji – ypatingi metai, kai švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Kviečiame Panevėžio kultūros ir švietimo įstaigas bei visus susidomėjusius susipažinti su Panevėžyje kitais metais minėtinomis datomis. Mūsų portale jau publikuojamas 2018 m. Panevėžio jubiliejinių datų kalendorius.

Didžiausias dėmesys kalendoriuje skiriamas asmenybėms, bet rasite ir didesnių Panevėžio įmonių, organizacijų, mokyklų, Panevėžyje leistų ar leidžiamų periodinių leidinių, reikšmingų istorinių įvykių sukaktis. Kalendoriuje – ir prieš 515 metų, ir prieš dešimtmetį užfiksuoti Panevėžiui svarbūs faktai. 515-ąjį gimtadienį kitais metais švęs mūsų miestas, o ar žinojote, kad universaliajai arenai „Cido“ ir Panevėžio termofikacinei elektrinei jau 10 metų.

Kas gi Panevėžyje įvyko prieš 100 metų? 1918-aisiais įkurta pirmoji pradinė mokykla 1938 m. jai pastatytas pastatas Danutės gatvėje, kuriame dabar įsikūrusi Panevėžio 5-oji gimnazija. 1918 m. pradėtas leisti moksleivių ateitininkų leidinys „Mūsų idealas“. Prieš šimtą metų Panevėžyje gimė knygotyrininkas, bibliografas Nojus Feigelmanas (1998–2002).

Kalendoriuje užfiksuoti Šimtmečiui svarbūs faktai. 1918 m. Vilniuje Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. Tarp šį dokumentą pasirašiusių Tarybos narių buvo ir trys Panevėžyje dirbę ir gyvenę asmenys – Kazimieras Bizauskas, Kazimieras Šaulys ir Alfonsas Petrulis. 2018 m. minėsime Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Bizausko 125-ąsias gimimo metines, o Alfonso Petrulio – 145-ąsias.

100 metų, kai pradėtas steigti Panevėžio srities apsaugos būrys, atkakliai kovęsis Lietuvos nepriklausomybės kovose ir išaugęs į Panevėžio batalioną. Šias ir dar daug kitų datų rasite kalendoriuje.

Portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ pirmajame puslapyje visada matysite einamųjų metų einamąjį mėnesį su išryškintomis minimų jubiliejų dienomis. Kalendoriuje pateikta informacija apie 200 mūsų kraštui nusipelniusių asmenų. Jų paiešką palengvins abėcėlinis personalijų sąrašas. Anotacijose pateikti trumpi kraštiečių biografiniai duomenys ir informacija apie jų ryšį su Panevėžiu. 2018 metų sukaktys, kurių tiksli data nėra žinoma, pateikiamos prie metų nuorodos – „2018“.

Sudarant kalendorių naudotasi įvairiais šaltiniais: enciklopediniais ir informaciniais leidiniais, bibliotekos Kraštotyros kartoteka ir Publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografine duomenų baze, internetu.

Virtualiame kalendoriuje pateikiama trumpa informacija apie asmenis, įvykius. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrių.

Jei informacija naudinga, dalinkitės!

Informaciją parengė
Aušra Veličkienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ausra.velickiene@pavb.lt