Antkapinis paminklas tėvams „Svajonė“

Papildyta virtuali galerija „Skulptūros viešosiose Panevėžio erdvėse“

2017 m. įgyvendinant projektą „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos“ Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos  Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje parengta virtuali galerija „Skulptūros viešosiose Panevėžio erdvėse“, kurioje pristatoma virš šimto Panevėžio viešąsias erdves puošiančių skulptūrų – dekoratyvinių, monumentų ir paminklų įvairiems istoriniams įvykiams pažymėti, žymiems asmenims atminti.

Panevėžio kapinėse palaidota daug žymių žmonių – knygnešiai, savanoriai, mokslo, kultūros, meno ir visuomenės veikėjai. Jų kapavietės įtrauktos į Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registrą, kaip turinčios istorinę, memorialinę ar dailės vertę. Ypač daug tokių yra Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėse Apvaizdos take: Gedimino Jokūbonio sukurtas antkapinis paminklas ant tėvų kapo, Bernardo Bučo –  pedagogei Veronikai Būtėnienei, žymių liaudies meistrų Tado Rylio, Benjamino ir Vincento Jakševičių darbai. Kristaus Karaliaus katedros ir Šilaičių kapinėse, bažnyčių šventoriuose taip pat yra nemažai meniškų paminklų, sukurtų žymių skulptorių nusipelniusiems mūsų miestui žmonėms: Bernardo Bučo – rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, Gedimino Jokūbonio – mokytojui Jonui Janulioniui, Alfrido Pajuodžio – Panevėžio viešosios bibliotekos įkūrėjai Elžbietai Jodinskaitei ir kunigui Alfonsui Lipniūnui, Juozo Lebednyko – Broniui Babkauskui, Algimanto Mikėno ir Juozo Šlivinsko – Juozui Miltiniui ir Vaclovui Bėdžiui.

Surinkome informaciją apie 27 meninę vertę turinčius antkapinius paminklus ir papildėme virtualią skulptūrų galeriją. Joje pateikiamos nuotraukos, trumpa informacija apie paminklą – autorius, kam skirtas paminklas, sukūrimo ar pastatymo metai, žemėlapis ar schema ir literatūros sąrašas.

Apie kai kuriuos paminklus yra mažai duomenų, ypač esančius Senosiose miesto kapinėse. Nežinomi autoriai, neišlikę užrašai ant paminklų, neaiškūs sukūrimo metai. Jei turite informacijos, kviečiame bendradarbiauti. Parašykite mums ir galeriją papildysime.

Šioje nuorodoje – antkapiniai paminklai.

Nuotraukoje – antkapinis paminklas tėvams „Svajonė“ (aut. G. Jokūbonis).

A. Rimkūnienės nuotrauka

Informaciją parengė
Asta Rimkūnienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliotekininkė-metodininkė
asta.rimkuniene@pavb.lt