Barbora Vileišytė. Varšuva. 1962 m.

Prisimename Barborą Vileišytę (1918–2012)

2018 m. vasario 1-ąją dieną minimas garsiosios Vileišių giminės atžalos – bibliotekininkės, mokslininkės, žurnalistės, visuomenės veikėjos – Barboros Vileišytės 100 metų jubiliejus.

Barbora Vileišytė gimė 1918 m. vasario 1 d. Tbilisyje (Gruzija), kur tuo metu gyveno ir dirbo jos senelis Petras Vileišis. Laikinai kartu gyveno ir sūnaus Jono Vileišio, Barboros Vileišytės tėvo, šeima.

1921 m. šeima grįžo į Lietuvą. Barbora Vileišytė lankė Kauno mergaičių „Aušros“ gimnaziją. 1935 m. Jono Vileišio šeima persikėlė į Pasvalį. Barbora Vileišytė mokėsi Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, kurią baigė 1940 m.

1944 m. Jono Vileišio šeima traukėsi į Vakarus, tačiau nuvyko tik iki Varšuvos. Barbora Vileišytė 1952 m. Varšuvos universitete baigė bibliotekininkystės studijas. Dar studijuodama pradėjo dirbti Varšuvos universiteto bibliotekoje. 1954–1966 m. dirbo Varšuvos Romos katalikų teologijos akademijos bibliotekoje.

1965 m. parengė studiją „Emilija Pliaterytė“, tyrinėjo Lietuvos knygnešių ir lietuvių spaudos istoriją, Vilniaus universiteto spaustuvės veiklą. 1968 m. Lietuvių katalikų mokslo akademija Romoje išleido jos studiją „Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla.“ 1968 m. apsigynė filologijos mokslų daktaro disertaciją. 1966–1978 m. dirbo Varšuvos universiteto Sociologijos ir filosofijos instituto, Lenkijos mokslų akademijos Sociologijos ir filosofijos instituto ir Lenkų filosofijos draugijos bibliotekose. Nuo 1973 m. Barbora Vileišytė buvo šių trijų jungtinių bibliotekų direktorė.

1978 m. išėjo į pensiją ir išeivijos vyskupo A. Deksnio kvietimu persikėlė gyventi į Romą. Romoje buvo Vatikano radijo laidų lietuvių kalba redakcijos bendradarbė, dirbo žurnalo „Krivulė“ redakcijoje, tvarkė Lietuvių katalikų mokslų akademijos archyvą ir biblioteką.

Barbora Vileišytė mirė 2012 m. gegužės 8 d. Romoje. Palaidota Vilniaus Rasų kapinėse Vileišių šeimos kape.

Atgavus Nepriklausomybę, Barbora Vileišytė keletą kartų lankėsi Lietuvoje. Palaikė glaudžius ryšius su giminaičiais, pažįstamais, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojais, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos bendruomene ir kt.

Pasvalio aukštesniosios komercijos mokyklos VI laidos moksleiviai su klasės auklėtoju Vladu Kulboku. Viršutinėje eilėje iš dešinės: 2-a Ona Steponavičiūtė, 3-čia Valė Kazėnaitė-Zablockienė, 4-ta Barbora Vileišytė, 5-ta Emilija Stankevičiūtė. Pasvalys. Apie 1936 m.Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje Petro Zablocko fonde (F10) saugomi Barboros Vileišytės laiškai ir sveikinimai (1979–2010) mokytojai Valei Kazėnaitei-Zablockienei – buvusiai bendramokslei Pasvalio aukštesniojoje komercijos mokykloje, mokslo metų nuotrauka, Valės Zablockienės atsiminimai apie Barborą Vileišytę.

Nuotraukos:
1. Barbora Vileišytė. Varšuva. 1962 m. Iš www.xxiamzius.lt.
2. Pasvalio aukštesniosios komercijos mokyklos VI laidos moksleiviai su klasės auklėtoju Vladu Kulboku. Viršutinėje eilėje iš dešinės: 2-a Ona Steponavičiūtė, 3-čia Valė Kazėnaitė-Zablockienė, 4-ta Barbora Vileišytė, 5-ta Emilija Stankevičiūtė. Pasvalys. Apie 1936 m. PAVB F10-314.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt